Zde jsou uvedeny různé užitečné související odkazy.

  • Co napsali o handbiku na www.zijushandicapem.cz.
  • O handbiku COMP v časopisu Trendy zpravodaj č. 7-8 na stránce 19, který vydává Spolek Trend Vozíčkářů Olomouc.
  • Anglická mutace klipu jízdy na handbike COMP na youtube ZDE