Prodej handbiků zajišťuje společnost :

Multicycle Quality Products Czech, s.r.o.
Orlice 283, 561 51 Letohrad
IČO:  28829166
mob.: +420 731 173 029
tel.: +420 465 321 089
e-mail: info@e-totem.cz
www.comp-handbike.cz

Kontakty na místa, kde je možné si handbike otestovat a dozvědět se i více informací, naleznete na této stránce.


Záruka

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Preferujeme vždy osobní přístup. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud je zjistí, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší společnosti.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Bližší informace jsou uvedeny i v Uživatelské příručce.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:
– Vždy je nutné vyplnit reklamační protokol (PDF či DOC formát)- zejména je potřeba přesně popsat závady.
– Bez vyplněného reklamačního protokolu nemůže být reklamace řešena.
– Vyplněný a podepsaný reklamační protokol zašlete e-mailem či poštou. Nutné je přiložit prodejní doklad (faktura, paragon apod.).

Další postup spolu domluvíme osobně (zda přijet za Vámi anebo poslat k nám).